< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 77 Next >
 • 1.
  Expire at
 • Изтича на

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 2.
  Your account has not been activated yet. Please check your inbox for an activation email from us and follow the instructions to activate your account.
 • Вашият профил не е активиран все още. Моля проверете входящата си кутия за активационното писмо и следвайте инструкциите за активация.

  Translated byilivanov on 2010-08-05 (Report this user)

 • 3.
  There are %(count)s invoices available for download.
 • Има %(count)s фактури, налични за сваляне.

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 4.
  You should receive an email shortly to confirm your priority activation.
 • Скоро трябва да получите писмо на електронната си поща, за потвърждение на вашата активация за приоритет.

  Translated bylz1dsb on 2010-07-10 (Report this user)

 • 5.
  Are you sure to remove this preset?
 • Сигурни ли сте, че искате да премахнете тази настройка?

  Translated bylz1dsb on 2010-07-09 (Report this user)

 • 6.
  No
 • Не

  Translated bydimitar.tsonev on 2012-07-23 (Report this user)

 • 7.
  XML-RPC Interface
 • XML-RPC интерфейс

  Translated byilivanov on 2010-06-09 (Report this user)

 • 8.
  No active screenshot factories.
 • Няма активни
 • 9.
  When you submit your web address, it will be added to the job queue.
 • Когато предоставите вашия уеб адрес, той ще се добави в опашката за изпълнение на задачи.

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 10.
  Your invoices will appear here when you make a purchase.
 • Вашите фактури ще се появят тук, когато направите поръчка.

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 77 Next >