< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 77 Next >
 • 1.
  Administrator
 • Администратор
 • 2.
  Please <a href="%(href)s">contact us</a> if you think this is a bug.
 • Моля свържете се с нас ако смятате, че това е бъг.

  Translated bylz1dsb on 2010-07-09 (Report this user)

 • 3.
  %(days)d d
 • %(days)d дни

  Translated bydincho on 2010-06-21 (Report this user)

 • 4.
  You have requested to change the email address of your Browsershots account to %(new_email)s.
 • Вие заявихте смяна на мейл адреса ви във вашия Browsershots профил на %(new_email)s.

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 5.
  You have been unsubscribed from our mailing list.
 • Бяхте отписани от пощенския списък.

  Translated byaquilax on 2012-07-23 (Report this user)

 • 6.
  None
 • Никой

  Translated bylz1dsb on 2010-07-09 (Report this user)

 • 7.
  Command
 • Команда
 • 8.
  You can also use this page when you've changed settings or updated the browser.
 • Можете също да използвате тази страница когато сте сменили настройките или сте обновили браузъра.

  Translated bykalin on 2010-08-05 (Report this user)

 • 9.
  Image Link
 • Линк към картинка

  Translated bygudata on 2012-07-16 (Report this user)

 • 10.
  When you submit your web address, it will be added to the job queue.
 • Когато предоставите вашия уеб адрес, той ще се добави в опашката за изпълнение на задачи.

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 77 Next >