< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 77 Next >
 • 1.
  How to contribute
 • Как да допринеса

  Translated byilivanov on 2010-06-04 (Report this user)

 • 2.
  Link Text Incorrect
 • Текста на линка не е правилен

  Translated bygudata on 2011-09-16 (Report this user)

 • 3.
  Retype Password
 • Повторете паролата

  Translated byilivanov on 2010-06-04 (Report this user)

 • 4.
  You are not authorized to view this page.
 • Не сте оторизирани да виждате тази страница.

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 5.
  It is a free open-source online web application providing developers a convenient way to test their website's browser compatibility in one place.
 • Това е безплатно уеб онлайн приложение с отворен код, предоставящо на разработчиците удобен начин да тестват браузърната съвместимост на техните уеб сайтове на едно място.

  Translated bylz1dsb on 2010-07-10 (Report this user)

 • 6.
  Screenshot Request Queue
 • Опашка със скрийншот заявки

  Translated bylz1dsb on 2010-07-10 (Report this user)

 • 7.
  On Windows, the screenshot factory program uses the desktop, so you will have to stop it when you want to use the computer.
 • Във Windows, програмата за генериране на изображенията използва desktop-а, така че трябва да я спрете ако искате да използвате компютъра

  Translated bygudata on 2010-07-07 (Report this user)

 • 8.
  Where can I get a username/password for running a ShotFactory?
 • От къде мога да получа име/парола за работеща ShotFactory?

  Translated bylz1dsb on 2010-07-09 (Report this user)

 • 9.
  Forbidden
 • Забранено

  Translated byilivanov on 2010-06-04 (Report this user)

 • 10.
  Edit screenshot factory "%s"
 • Редактиране на скрийншот фабриката "%s"

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 77 Next >