< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 1.
  IP address
 • Adreça IP

  Translated bypapapep on 2010-06-11 (Report this user)

 • 2.
  Remove
 • esborra
 • 3.
  Password must be at least 6 characters in length.
 • La contrasenya ha de tenir com a mínim 6 caràcters de longitud.

  Translated bybern.ab on 2010-06-04 (Report this user)

 • 4.
  No need to extend requests to avoid expiration.
 • No cal ampliar les sol·licituds per evitar que expirin.

  Translated bypapapep on 2010-06-12 (Report this user)

 • 5.
  No problems were reported for this factory.
 • No s'han informat problemes amb aquest capturador de pantalles.

  Translated byel.libre on 2010-06-12 (Report this user)

 • 6.
  Successfully updated browser.
 • Navegador actualitzat satisfactòriament.

  Translated bybern.ab on 2010-06-11 (Report this user)

 • 7.
  Unsubscribed!
 • T'has donat de baixa!

  Translated bydidac.rios on 2012-07-23 (Report this user)

 • 8.
  My menu appears twice in the screenshots. Why?
 • El meu menú apareix doble a les captures de pantalla. Per què?

  Translated byel.libre on 2010-06-12 (Report this user)

 • 9.
  Type
 • Tipus

  Translated bypapapep on 2010-06-12 (Report this user)

 • 10.
  Most of these are normal desktop machines with domestic broadband internet. Distributed community processing ensures O/S and browser diversity, but it makes quality assurance much harder.
 • Molts d'aquests són pc's normals amb un ample de banda d'Internet domèstic. La distribució de processament comunitari assegura diversitat de SO i navegadors, però fa molt més difícil el control de qualitat.

  Translated byel.libre on 2010-06-12 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >