< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 1.
  %(submitted_time)s ago
 • fa %(submitted_time)s

  Translated byel.libre on 2015-07-27 (Report this user)

 • 2.
  Screenshot Requests
 • Sol·licituds de Captures de Pantalla

  Translated bybern.ab on 2010-06-11 (Report this user)

 • 3.
  Height
 • Alçada
 • 4.
  Running a screenshot factory
 • S'està executant un procés voluntari de captures de pantalla

  Translated bypapapep on 2010-07-14 (Report this user)

 • 5.
  This is not %(operating_system)s.
 • Aquest no és %(operating_system)s.
 • 6.
  Domain name %(domain)s is disallowed.
 • El domini %(domain)s no esta permitit
 • 7.
  Remove the 32 bpp setting and use 24 bpp instead. You can try to run shotfactory.py -vvv (for very very verbose output) to see the exact commands that the shotfactory script is trying to run.
 • Esborra la configuració de 32 bpp i posa-hi 24 bpp. Podeu provar a executar shotfactory.py -vvv (per una sortida molt, molt estesa) per veure exactament quines ordres intenta executar l'script.

  Translated bypapapep on 2010-07-14 (Report this user)

 • 8.
  You may also write an article about us, send out a tweet, or recommend it to all designers you know.
 • Potser vols escriure un article sobre nosaltres, enviar un tweet, o recomanar-nos a tots els dissenyadors/es que coneguis.

  Translated byel.libre on 2010-06-12 (Report this user)

 • 9.
  Password
 • Contrasenya

  Translated byel.libre on 2010-06-04 (Report this user)

 • 10.
  %(color_depth)d bits per pixel
 • %(color_depth)d bits per píxel

  Translated bypapapep on 2010-06-11 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >