< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 83 Next >
 • 1.
  The best solution on Linux or Mac OS is to create a simple shell script with your desired options, make it executable (chmod a+x), put it somewhere on your PATH and then use the name of the shell script as the browser command.
 • La millor solució a Linux o Mac OS és crear un simple script bash amb les opcions desitjades, fer-lo executable (chmod a+x), posar-lo a algun lloc de la teva RUTA i després utilitzar el nom de l'script bash com la ordre del navegador.

  Translated bypapapep on 2010-07-14 (Report this user)

 • 2.
  Priority
 • Prioritat
 • 3.
  Edit screenshot factory "%s"
 • Edita el capturador de pantalles "%s"

  Translated byel.libre on 2010-06-12 (Report this user)

 • 4.
  For security reasons, the browser command must not contain whitespace or start with a drive letter. The purpose of this mechanism is to avoid commands like format C: or C:\rootkit.exe.
 • Per qüestió de seguretat, les ordres del navegador no poden contenir espais en blanc o començar per una lletra de dispositiu. El propòsit d'aquest mecanisme és evitar ordres del tipus format C: o C:\rootkit.exe.

  Translated bypapapep on 2010-06-11 (Report this user)

 • 5.
  Register a new screenshot factory
 • Registra un nou capturador de pantalles

  Translated byel.libre on 2010-06-12 (Report this user)

 • 6.
  Websites With Similar Color Scheme
 • Pàgines Web amb Esquemes de Color Similars

  Translated bybern.ab on 2010-06-11 (Report this user)

 • 8.
  If it was you, and you'd like to reset your password, click the link below or copy and paste it into your web browser's address bar:
 • Si eres tu, i vols restablir la teva contrasenya, clica a l'enllaç d'abaix o copia'l i engaixa'l a la barra d'adreces del teu navegador web:

  Translated bybern.ab on 2010-06-12 (Report this user)

 • 9.
  Browsers
 • Navegadors
 • 10.
  Billing Address
 • Adreça de correu-e
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 83 Next >