< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 83 Next >
 • 1.
  Website Tags
 • Etiquetes del lloc

  Translated byel.libre on 2011-09-16 (Report this user)

 • 2.
  The price for priority processing is <em>$%(month_price_usd)s USD</em> or <em>&euro;%(month_price_eur)s EUR</em> per month.
 • El preu de prioritat de processament és de $%(month_price_usd)s USD o €%(month_price_eur)s EUR per mes.

  Translated bybern.ab on 2010-06-11 (Report this user)

 • 3.
  An email message with instructions to reset your password will be sent to the email address provided on your registration.
 • S'ha enviat un missatge amb instruccions per a regenerar la contrasenya al correu amb el que et vas registrar.

  Translated bydidac.rios on 2012-07-23 (Report this user)

 • 4.
  Sorry, a link to Browsershots.org is not found on your page. Please put our link up on your website and try again.
 • Ho sentim, no s'ha trobat cap enllaç a Browsershots.org a la teva pàgina web. Si us plau fica un enllaç a la teva pàgina i torna-ho a provar.

  Translated bydidac.rios on 2012-07-23 (Report this user)

 • 5.
  Recent Problem Reports
 • Problemes recents
 • 6.
  Everybody can add URLs to the job queue on a central server. Volunteers use a small program to automatically make screenshots of web pages in their browser and upload the results to the server.
 • Tothom pot afegir Adreces URLs a la cua de treball al servidor central. Els voluntaris/es utilitzen un programet per fer captures de pantalla automàticament de les pàgines web al seu navegador i carregar els resultats al servidor.

  Translated byel.libre on 2010-06-12 (Report this user)

 • 7.
  General feedback about Browsershots
 • Comentaris generals sobre Browsershots

  Translated bybern.ab on 2010-06-11 (Report this user)

 • 8.
  Platform
 • Plataforma

  Translated bypapapep on 2010-06-11 (Report this user)

 • 9.
  Payment
 • Pagament

  Translated bypapapep on 2010-06-11 (Report this user)

 • 10.
  Remove Factory
 • Esborrar Factory

  Translated byel.libre on 2015-07-27 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 83 Next >