< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 83 Next >
 • 1.
  Your link may not be on first page in our directory, you may locate it fast with the following url:
 • El teu enllaç no ha de ser a la nostra primera pàgina del nostre directori, ho localitzaràs més ràpid amb aquesta url:

  Translated bydidac.rios on 2011-09-16 (Report this user)

 • 2.
  Retrieve Password
 • Recupera Contrasenya

  Translated byel.libre on 2010-06-04 (Report this user)

 • 3.
  If your menu or background doesn't scroll with the rest of the page, it will appear multiple times.
 • Si el vostre menú o fons de pantalla no es desplaça amb la resta de la pàgina, apareixerà diversos cops.

  Translated bypapapep on 2010-07-14 (Report this user)

 • 4.
  web designs
 • dissenys web

  Translated bypapapep on 2010-06-12 (Report this user)

 • 5.
  Please try again later.
 • Proveu-ho més tard.

  Translated bypapapep on 2010-06-11 (Report this user)

 • 6.
  Get 12 months of priority processing for the price of %(year_price_months)s!
 • Aconseguiu 12 mesos de prioritat de processament pel preu de %(year_price_months)s!

  Translated bypapapep on 2010-06-12 (Report this user)

 • 7.
  Username
 • Nom d'usuari/a

  Translated byel.libre on 2010-06-04 (Report this user)

 • 8.
  The response did not contain a Location header.
 • La resposta no conté la capçalera d'ubicació.

  Translated bypapapep on 2010-06-11 (Report this user)

 • 9.
  Password reset email sent
 • Email de reajustament de contrasenya enviat

  Translated bybern.ab on 2010-06-12 (Report this user)

 • 10.
  No websites found.
 • No s'ha trobat cap lloc web.

  Translated bypapapep on 2010-06-12 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 83 Next >