< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 83 Next >
 • 1.
  Email
 • Adreça electrònica
 • 2.
  Please follow the instructions in that message to reset your password.
 • Si us plau segueix les instruccions d'aquest missatge per renovar la teva contrasenya.

  Translated byanimarval on 2010-06-04 (Report this user)

 • 3.
  Again
 • Altre cop

  Translated byel.libre on 2010-06-04 (Report this user)

 • 4.
  On Linux, the program runs in the background and uses a VNC server for the screen.
 • A Linux, el programa s'executa en segon pla i empra un servidor VNC per a la pantalla.

  Translated byel.libre on 2010-06-12 (Report this user)

 • 5.
  Website
 • Pàgina web

  Translated byel.libre on 2010-06-04 (Report this user)

 • 6.
  Screenshot
 • Imatge de pantalla
 • 7.
  Unsafe command.
 • Ordre no segura.

  Translated bypapapep on 2010-06-12 (Report this user)

 • 8.
  This saves your time to get screenshots and help us pay off some development and hosting cost.
 • Això estalvia el teu temps per obtenir captures de pantalla i ens ajuda a pagar els costos de desenvolupament i allotjament.

  Translated bybern.ab on 2010-06-11 (Report this user)

 • 9.
  Browser Engines
 • Motors dels navegadors

  Translated bypapapep on 2010-06-12 (Report this user)

 • 10.
  Change of email address verification
 • Canviar la adreça de correu electrònic de verificació

  Translated bybern.ab on 2010-06-04 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 83 Next >