< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 1.
  The problem: cross-browser incompatibilities
 • Problém: nekompatibilita mezi prohlížeči

  Translated byeroglum on 2010-06-21 (Report this user)

 • 2.
  Invalid Request
 • Neplatný požadavek

  Translated byfri on 2012-08-25 (Report this user)

 • 3.
  Thanks for your submission. Please add a back link to Browsershots from your website using one of the following codes:
 • Díky za váš příspěvek. prosím přidejte zpětný odkaz na browsershots z vaší webové stránky použitím jednoho z následujících kódů:
 • 4.
  Are you sure to remove "%(browser)s" from factory "%(factory)s" ?
 • Opravdu chcete odstranit "%(browser)s" z továrny "%(factory)s" ?

  Translated byfri on 2012-08-25 (Report this user)

 • 5.
  We do not accept email addresses from this domain.
 • Nepřijímáme e-mailové adresy z této domény.

  Translated byaddie on 2010-06-04 (Report this user)

 • 6.
  If you DONT receive the activation email in 10 minutes, please check your JUNK/SPAM folder since GMAIL, YAHOO and HOTMAIL sometimes mark it as a junk mail.
 • Pokud aktivační email nedorazí do 10 minut, zkontrolujte prosím svou schránku na spam.

  Translated bydominik on 2010-07-11 (Report this user)

 • 7.
  User profiles
 • Uživatelské profily
 • 8.
  Date
 • Datum
 • 9.
  On Windows, the screenshot factory program uses the desktop, so you will have to stop it when you want to use the computer.
 • Ve Windows screenshot factory používá vaši plochu, takže budete nuceni program před používáním počítače vypnout.

  Translated bymyflower on 2010-06-29 (Report this user)

 • 10.
  bits per pixel
 • bitů na pixel
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >