< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 1.
  Submitted %(interval)s ago
 • Zasláno před %(interval)s
 • 2.
  You may help us spread the word by placing a link on your website or blog. We have created some ready-to-use badgets for your convienence.
 • Můžete nám pomoci rozšířit se do světa umístěním odkazu na svůj web nebo do blogu. Připravili jsme několik souborů k okamžitému použití pro ušetření práce.

  Translated bymachj on 2010-06-19 (Report this user)

 • 3.
  If the queue is very long, your screenshot requests may expire before they can be processed.
 • Pokud je fronta velmi dlouhá, Vaše požadavky mohou vypršet dříve, než budou zpracovány.

  Translated bymyflower on 2010-06-29 (Report this user)

 • 4.
  Activities
 • Aktivity

  Translated bymips on 2010-06-09 (Report this user)

 • 5.
  Javascript is not %(javascript)s.
 • Javascript není %(javascript)s.
 • 6.
  Access Denied
 • přístup odmítnut
 • 7.
  This service is for HTML or XHTML content.
 • Tato služba je pro obsah v HTML nebo XHTML

  Translated bymirisek on 2010-06-17 (Report this user)

 • 8.
  Please read the %(faq)s.
 • Přečtěte si prosím %(faq)s
 • 9.
  You are not authorized to view this page.
 • Nejste autorizováni pro prohlížení této stránky.

  Translated byeroglum on 2010-06-22 (Report this user)

 • 10.
  Website Description
 • Popis webové stránky

  Translated bypavel.konkol on 2011-09-16 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >