< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >
 • 1.
  Percent
 • Procent
 • 2.
  Revenue
 • Příjem

  Translated bymachj on 2010-06-19 (Report this user)

 • 3.
  Remove
 • odebrat
 • 4.
  Logout
 • Odhlásit se
 • 5.
  Screenshot
 • Screenshot
 • 6.
  Your factory "%(name)s" has been removed!
 • Vaše továrna "%(name)s" byla odstraněna!

  Translated byfri on 2012-08-25 (Report this user)

 • 7.
  Save testing preferences to presets...
 • Uložit testovací nastavení do předvoleb...

  Translated bymyflower on 2010-06-29 (Report this user)

 • 8.
  Could not connect to %(hostname)s.
 • Nelze se připojit k %(hostname)s.
 • 9.
  Sorry, a link to Browsershots.org is found but the link text or alt text is incorrect. Please change it and try again.
 • Omlouváme se, ale i když byl odkaz nalezen, obsahuje neplatný text nebo popis. Opravte je a zkuste to znovu.

  Translated byaddie on 2012-07-23 (Report this user)

 • 10.
  Line #%(line_number)d is too long (%(char_count)d characters).
 • Řádek #%(line_number)d je příliš dlouhý (%(char_count)d znaků).

  Translated byeroglum on 2010-06-21 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >