< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >
 • 1.
  The activation key for your account has expired. Activation keys are only valid for %(days)d days.
 • Platnost aktivačního klíče pro váš účet vypršela. Aktivační klíče jsou platné pouze po dobu %(days)d dní.

  Translated bypavel.konkol on 2010-06-04 (Report this user)

 • 2.
  Are you sure to unsubscribe %(email)s from our mailing list?
 • Opravdu chcete odhlásit %(email)s" z našeho poštovního seznamu?

  Translated byfri on 2012-08-25 (Report this user)

 • 3.
  The code you entered did not match.
 • Kód, který jste zadali nesouhlasí.

  Translated bypavel.konkol on 2010-06-04 (Report this user)

 • 4.
  %(count)d browsers selected
 • %(count)d prohlížečů vybráno
 • 5.
  Created
 • Vytvořeno
 • 6.
  Your activation link is incorrect.
 • Váš aktivační odkaz je neplatný.

  Translated byaddie on 2010-06-04 (Report this user)

 • 7.
  What happened?
 • Co se stalo?

  Translated bymirisek on 2010-06-17 (Report this user)

 • 8.
  Browsershots respects the robots.txt standard. If you want, you can explicitly allow Browsershots by adding a section like this to the robots.txt file on your server:
 • Browsershots respektuje robots.txt standard. Pokud chcete, můžete explicitně povolit Browsershots přidáním obdobné sekce do robots.txt na Vašem serveru:

  Translated bymachj on 2010-06-19 (Report this user)

 • 9.
  Close
 • Zavřít

  Translated byaddie on 2010-06-04 (Report this user)

 • 10.
  What is Browsershots?
 • Co je browsershots?
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >