< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >
 • 1.
  Submitted %(interval)s ago
 • Zasláno před %(interval)s
 • 2.
  User Agent
 • Označení
 • 3.
  Please read the %(faq)s.
 • Přečtěte si prosím %(faq)s
 • 4.
  Uploaded
 • Nahráno
 • 5.
  User profile
 • Profil uživatele
 • 6.
  Link Exchange Completed
 • Výměna odkazů dokončena

  Translated byaddie on 2011-09-16 (Report this user)

 • 7.
  Click for full size.
 • Klikněte pro plnou velikost.
 • 8.
  This name is already taken.
 • Toto jméno je již obsazeno.
 • 9.
  Register a new screenshot factory?
 • Zaregistrovat nový stroj?

  Translated bymachj on 2010-06-19 (Report this user)

 • 10.
  Website Description
 • Popis webové stránky

  Translated bypavel.konkol on 2011-09-16 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >