< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >
 • 1.
  Download All
 • Stáhnout vše
 • 2.
  Last Upload
 • Poslední nahrání
 • 3.
  No link partners available. <a href="/links/add">Click here</a> to become our link partner.
 • Nejsou dostupné odkazy protějšků. Klikněte zde aby se stal naším odkazem protějšku.

  Translated bypavel.konkol on 2011-09-16 (Report this user)

 • 4.
  Please contact the <a href="mailto:webmaster@browsershots.org">server administrator</a> and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.
 • Prosím kontaktujte administrátory serveru a informujte je o času, kdy došlo k chybě a čemkoliv, co mohlo chybu způsobit.

  Translated byDivisR on 2010-06-21 (Report this user)

 • 5.
  The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
 • Server utrpěl vnitřní chybu a nebyl schopen dokončit Váš požadavek.

  Translated bydominik on 2010-06-04 (Report this user)

 • 6.
  Account Password
 • Heslo účtu

  Translated bymirisek on 2010-06-17 (Report this user)

 • 7.
  New email address activated
 • Byla aktivována nová adresa elektronické pošty

  Translated bypavel.konkol on 2010-06-04 (Report this user)

 • 8.
  Reason:
 • Důvod:

  Translated byaddie on 2011-09-16 (Report this user)

 • 9.
  Successfully added browser to factory "%(factory_name)s"
 • Prohlížeč byl úspěšně přidán ke stroji "%(factory_name)s"

  Translated bygobie on 2010-09-15 (Report this user)

 • 10.
  User Profile For %(username)s
 • Uživatelský profil %(username)s

  Translated bydominik on 2010-06-04 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >