< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >
 • 1.
  Click for a new image
 • Klikněte pro nový obrázek

  Translated byaddie on 2010-06-04 (Report this user)

 • 2.
  Browsershots tests your website's compatability on different browsers by taking screenshots of your web pages rendered by real browsers on different operating systems.
 • Browsershots testuje kompatibilitu webové prezentace v různých prohlížečích tak, že snímá obrazovky reálných prohlížečů na různých operačních systémech.

  Translated byinsidea on 2010-06-17 (Report this user)

 • 3.
  Show code
 • Zobrazit kód

  Translated bypavel.konkol on 2011-09-16 (Report this user)

 • 4.
  Administrator
 • Administrátor
 • 5.
  Line #%(line_number)d is too long (%(char_count)d characters).
 • Řádek #%(line_number)d je příliš dlouhý (%(char_count)d znaků).

  Translated byeroglum on 2010-06-21 (Report this user)

 • 6.
  This is the one feature that sets this project apart from similar online services. The screenshots are made on distributed computers that are run by volunteers. You can see a list of <a href="/factories">active screenshot factories</a>.
 • Toto je hlavní rys, který odlišuje tento projekt od podobných online služeb. Náhledy webových stránek jsou vytvářeny na distribuovaných počítačích, které jsou provozovány dobrovolníky. Zobrazení seznamu aktivních továren na tvorbu náhledů .

  Translated bylucasnomail on 2010-07-11 (Report this user)

 • 7.
  Profile
 • Profil

  Translated byaddie on 2010-06-04 (Report this user)

 • 8.
  Factory Details
 • Podrobnosti o továrně

  Translated byfri on 2012-08-25 (Report this user)

 • 9.
  New Password
 • Nové heslo

  Translated byaddie on 2010-06-04 (Report this user)

 • 10.
  Update Password
 • Změnit heslo

  Translated byaddie on 2010-06-04 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >