< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 1.
  Add browsers with fewer running instances or with large number of pending requests first in order to optimize overall waiting time for all browsers.
 • Lisää selaimia, joita on vähän tai joilla on paljon odottavia pyyntöjä, vähentääksesi kaikkien selaimien odotusaikaa.

  Translated byolli on 2012-08-14 (Report this user)

 • 2.
  Default Only
 • Vain oletus

  Translated byolli on 2010-06-10 (Report this user)

 • 3.
  Rating
 • Arvostelu

  Translated byolli on 2010-06-12 (Report this user)

 • 4.
  Troubleshooting
 • Vianratkaisu

  Translated byolli on 2010-06-10 (Report this user)

 • 5.
  Flash versions
 • Flash-versiot

  Translated byolli on 2010-06-12 (Report this user)

 • 6.
  for "%(keyword)s"
 • haulla "%(keyword)s"

  Translated byolli on 2010-06-12 (Report this user)

 • 7.
  On Mac, it's possible to run the screenshot factory in the background, using fast user switching and a separate user account.
 • Macissa on mahdollista suorittaa ruutukaappaustehdasta taustalla, käyttäen nopeaa käyttäjänvaihtoa ja eri käyttäjätunnusta.

  Translated byolli on 2010-06-11 (Report this user)

 • 8.
  Image Link
 • Kuvalinkki

  Translated byolli on 2011-09-16 (Report this user)

 • 9.
  Where?
 • Missä?

  Translated byolli on 2010-06-10 (Report this user)

 • 10.
  Date
 • Päiväys
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >