< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >
 • 1.
  Starting
 • Käynnistyy
 • 2.
  Browser Engine
 • Selainmoottori

  Translated byolli on 2010-06-08 (Report this user)

 • 3.
  Your payments will be sent automatically through PayPal in the beginning of the next month (minimum $20 USD).
 • Maksusi lähetetään automaattisesti PayPalin kautta seuraavan kuukauden alussa (vähintään $20 USD).

  Translated byolli on 2010-06-11 (Report this user)

 • 4.
  The problem: cross-browser incompatibilities
 • Ongelma: eri selainten yhteensopivuusongelma

  Translated byolli on 2010-06-10 (Report this user)

 • 5.
  websites
 • verkkosivut

  Translated byolli on 2011-09-16 (Report this user)

 • 6.
  Username
 • Käyttäjätunnus

  Translated byolli on 2010-06-04 (Report this user)

 • 7.
  Active
 • Aktiivinen
 • 8.
  The new password is the same as the current one.
 • Uusi salasana on sama kuin nykyinen.

  Translated byolli on 2010-06-04 (Report this user)

 • 9.
  Problem reports
 • Ilmoitukset ongelmista

  Translated byolli on 2010-06-09 (Report this user)

 • 10.
  Save
 • Tallenna

  Translated byolli on 2011-09-16 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >