< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >
 • 1.
  <em>Language</em>: Please use English if possible although other languages are supported as well.
 • Kieli: Käytä englantia, jos mahdollista. Muidenkin kielien käyttäminen on kuitenkin sallittu.

  Translated byolli on 2011-09-16 (Report this user)

 • 2.
  Unsubscribe
 • Poistu

  Translated byolli on 2010-06-04 (Report this user)

 • 3.
  The current password is incorrect.
 • Nykyinen salasana on väärin.

  Translated byolli on 2010-06-04 (Report this user)

 • 4.
  This is possibly because you enabled 32 bits per pixel on the factory details page, but this bit depth is not supported by the VNC server.
 • Tämä on mahdollista, koska otit 32 bittiä per pikseli käyttöön tehtaan tietosivuilla, mutta VNC-palvelin ei tue tätä bittisyvyyttä.

  Translated byolli on 2010-06-11 (Report this user)

 • 5.
  Please enter the code in the image below.
 • Syötä koodi allaolevasta kuvasta.

  Translated byolli on 2010-06-04 (Report this user)

 • 6.
  Whitespace is not permitted.
 • Tyhjä lyönti ei sallittu.

  Translated byolli on 2010-06-10 (Report this user)

 • 7.
  Reason:
 • Syy:

  Translated byolli on 2011-09-16 (Report this user)

 • 8.
  Image Link
 • Kuvalinkki

  Translated byolli on 2011-09-16 (Report this user)

 • 9.
  Request Group
 • Pyyntöryhmä

  Translated byolli on 2010-06-11 (Report this user)

 • 10.
  Problem report
 • Ongelmailmoitus

  Translated byolli on 2010-06-10 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >