< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >
 • 1.
  Someone, hopefully you, signed up for a new account at %(domain)s using this email address.
 • Tikėkimės, kad tai Jūs, užsiregistravote naujai paskyrai %(domain)s šiuo elektroninio pašto adresu.

  Translated byrytumb on 2010-06-15 (Report this user)

 • 2.
  Malformed URL (database integrity error).
 • Blogai suformuotas URL adresas (duomenų bazės klaida)

  Translated byrytumb on 2010-06-19 (Report this user)

 • 3.
  My screenshots are only the size of one screen, but my page is longer.
 • Kai tinklalapio vaizdo nuotraukos yra tik ekrano dydžio, o tinklalapiai ilgesni.

  Translated byrytumb on 2010-07-16 (Report this user)

 • 4.
  You will often get 30 to 50 screenshots within 2 to 5 minutes.
 • Gausite nuo 30 iki 50 naršyklės ekrano vaizdų per maždaug 2-5 minutes.

  Translated byrytumb on 2010-06-14 (Report this user)

 • 5.
  Thank you for supporting the Browsershots project!
 • Dėojame už „Browsershots“ paramą!

  Translated byrytumb on 2010-06-09 (Report this user)

 • 6.
  Remember me
 • Įsiminti mano duomenis

  Translated byrytumb on 2010-06-05 (Report this user)

 • 7.
  The migration is fast and secure. Your password is encrypted and no more email address verification is required.
 • Migravimas yra greitas ir saugus. Jūsų slaptažodis bus užšifruotas ir todėl nereikės jokių papildomų el. paštu adreso patvirtinimų .

  Translated byrytumb on 2012-07-16 (Report this user)

 • 8.
  Homepage
 • Pradžia

  Translated byrytumb on 2010-06-09 (Report this user)

 • 9.
  Malformed URL (spaces in server name).
 • Neteisingai suformuluotas URL adresas (serverio varde yra tarpų)

  Translated byrytumb on 2010-06-19 (Report this user)

 • 10.
  Browsershots tests your website's compatability on different browsers by taking screenshots of your web pages rendered by real browsers on different operating systems.
 • „Browsershots“ testuoja Jūsų tinklalapio suderinamumą su įvairiausiomis naršyklėmis, veikiančiomis įvairiose operacinėse sistemose tam, kad sužinotumėte, kaip tinklalapis atrodo sąlygose, kurias Jūsų kompiuteryje sudėtinga sukurti.

  Translated byrytumb on 2010-06-17 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >