< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 1.
  Main Link
 • Algemene link

  Translated bysjoerd on 2011-09-16 (Report this user)

 • 2.
  Uploads per day
 • Uploads per dag

  Translated bysjoerd on 2010-06-12 (Report this user)

 • 3.
  Thank you for visiting this page. We are currently working on it at the moment but we will try our best to launch it soon. Please come back again later.
 • Bedankt om deze pagina te bezoeken, maar we werken er nog aan. We doen ons best om het binnenkort beschikbaar te maken. Kom alstublieft later terug.

  Translated bywimtibackx on 2012-07-15 (Report this user)

 • 4.
  <em>Email</em>: A valid email address to receive link code. It will also be used for future correspondence regards link changes.
 • Email: Een geldig e-mail adres om de link code te ontvangen. Het zal in de toekomst ook gebruikt worden voor correspondentie over veranderingen in de link.

  Translated bysuperdrank on 2013-07-23 (Report this user)

 • 5.
  Then they will make screenshots and upload them to our central dedicated server for your review.
 • 6.
  Error code
 • Foutcode
 • 7.
  Go Back
 • Ga terug

  Translated bysjoerd on 2011-09-16 (Report this user)

 • 8.
  If you didn't request this, you don't need to do anything; you won't receive any more email from us, and the request will expire automatically in %(expiration_days)s days.
 • Als u dit niet vroeg, dan moet u niets doen, u zal geen e-mail meer krijgen van ons, en de aanvraag zal automatisch verstrijken in %(expiration_days)s dagen.

  Translated bywimtibackx on 2010-06-12 (Report this user)

 • 9.
  My screenshots are only the size of one screen, but my page is longer.
 • Mijn screenshots zijn maar de grootte van één scherm, maar mijn pagina is langer.

  Translated byc0ldfux0r on 2010-06-13 (Report this user)

 • 10.
  Where do you get all those different machines?
 • Van waar halen jullie al deze verschillende machines?

  Translated byc0ldfux0r on 2010-06-13 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >