< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >
 • 1.
  Someone, hopefully you, requested to reset password for your account at %(domain)s using this email address.
 • Nokon, vonleg du, spurde om å få nullstilt passordet til brukarkontoen din på %(domain)s med denne epostadressa.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 2.
  Suggest a new feature
 • Føreslå nye funksjonar

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 3.
  Someone, hopefully you, signed up for a new account at %(domain)s using this email address.
 • Nokon, vonleg du, har bede om ein ny brukarkonto på %(domain)s med denne epostadressa.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 4.
  Remember
 • Hugs

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 5.
  What happened?
 • Kva hende?

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 6.
  Failed to create account
 • Klarte ikkje laga konto

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 7.
  Tags
 • Merkelappar

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 8.
  Home
 • Heim

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 9.
  Search
 • Søk

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 10.
  Password
 • Passord

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >