< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >
 • 1.
  Someone, hopefully you, signed up for a new account at %(domain)s using this email address.
 • Nokon, vonleg du, har bede om ein ny brukarkonto på %(domain)s med denne epostadressa.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 2.
  Submit
 • Send inn

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 3.
  Update Password
 • Oppdater passordet

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 4.
  Remember
 • Hugs

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 5.
  Password must be at least 6 characters in length.
 • Passordet må vera på minst 6 teikn.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 6.
  pixels
 • punkt

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 7.
  We do not accept email addresses from this domain.
 • Me godtek ikkje epostadresser frå dette domenet.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 8.
  Title
 • Tittel

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 9.
  Someone, hopefully you, requested to reset password for your account at %(domain)s using this email address.
 • Nokon, vonleg du, spurde om å få nullstilt passordet til brukarkontoen din på %(domain)s med denne epostadressa.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 10.
  Become a member
 • Bli medlem

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >