< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >
 • 1.
  Home
 • Heim

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 2.
  Username must begin with an alphabetic character.
 • Brukarnamnet må byrja med ein bokstav.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 3.
  Invalid request
 • Ugyldig førespurnad

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 4.
  Your activation link is incorrect.
 • Aktiveringslenka di er feil.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 5.
  In order to activate the new email address, please click the link below or copy and paste it into your web browser's address bar:
 • For å ta i bruk den nye epostadressa, må du klikka lenkja under, eller kopiera og lima henne inn i adressefeltet på nettlesaren din:

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 6.
  Send Message
 • Send melding

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 7.
  Unsubscribed!
 • Du er avmeld!

  Translated bygingermig on 2012-07-23 (Report this user)

 • 8.
  If it was you, and you'd like to activate and use your account, click the link below or copy and paste it into your web browser's address bar:
 • Viss det var du, og du vil ta i bruk kontoen din, kan du klikka lenkja under, eller kopiera og lima inn adressa i adressefeltet i nettlesaren din:

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 9.
  Start Browsing
 • Begynn å bla gjennom

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 10.
  New email address activated
 • Den nye epostadressa er teken i bruk

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >