< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >
 • 1.
  Start Browsing
 • Begynn å bla gjennom

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 2.
  Username
 • Brukarnamn

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 3.
  You have been unsubscribed from our mailing list.
 • Du er meldt av epostlista vår.

  Translated bygingermig on 2012-07-23 (Report this user)

 • 4.
  Receive updates about new features from us.
 • Få oppdateringar om nye funksjonar frå oss.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 5.
  The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
 • Tenaren fekk ein intern feil eller feiloppsett, og greidde ikkje fullføra førespurnaden din.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 6.
  Tags
 • Merkelappar

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 7.
  Are you human?
 • Er du eit menneske?

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 8.
  Privacy Policy
 • Retningsliner for private opplysingar

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 9.
  Send Message
 • Send melding

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 10.
  Download
 • Last ned

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >