< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >
 • 1.
  Cancel
 • Avbryt

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 2.
  Suggest a new feature
 • Føreslå nye funksjonar

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 3.
  Website
 • Nettstad

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 4.
  Please contact the <a href="mailto:webmaster@browsershots.org">server administrator</a> and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.
 • Ta kontakt med administratoren og sei frå når feilen oppsto, og kva du eventuelt kan ha gjort for å få fram feilen.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 5.
  Start Browsing
 • Begynn å bla gjennom

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 6.
  An email message with instructions to reset your password will be sent to the email address provided on your registration.
 • Me har sendt ein epost med instruksar for korleis du nullstiller passordet ditt til adressa du brukte då du vart medlem.

  Translated bygingermig on 2012-07-23 (Report this user)

 • 7.
  Unsubscribed!
 • Du er avmeld!

  Translated bygingermig on 2012-07-23 (Report this user)

 • 8.
  Save
 • Lagra

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 9.
  The email address you entered is invalid.
 • Epostadressa du skreiv inn, er ikkje gyldig.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 10.
  New email address activated
 • Den nye epostadressa er teken i bruk

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >