< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 1.
  for "%(keyword)s"
 • dla "%(keyword)s"

  Translated bytruecsspr0 on 2010-06-07 (Report this user)

 • 2.
  Click on the error code for documentation, or the error message to see the screenshot.
 • Kliknij w kod błędu w dokumentacji, lub w wiadomość o błędzie aby zobaczyć zrzut.

  Translated bymazdac on 2010-06-12 (Report this user)

 • 3.
  Preset name should not be blank.
 • Nazwa ustawienia nie powinna być pusta

  Translated bymazdac on 2010-06-10 (Report this user)

 • 4.
  Your Screenshot Factories
 • Twoje wytwórnie zrzutów ekranu

  Translated bymazdac on 2010-06-14 (Report this user)

 • 5.
  Other
 • Inny

  Translated byorneo1212 on 2010-06-10 (Report this user)

 • 6.
  Browsershots was blocked by %(robots_txt_link)s.
 • Browsershots został zablokowany przez %(robots_txt_link)s.

  Translated bymazdac on 2010-06-10 (Report this user)

 • 7.
  Rating
 • Ocena

  Translated bymazdac on 2010-06-13 (Report this user)

 • 8.
  Your screenshots are private (only you will see them, or somebody who already knows your URL).
 • Twój zrzut ekranu jest prywatny (tylko Ty go widzisz lub ten, kto zna Twój adres).

  Translated bystrebski on 2013-03-17 (Report this user)

 • 9.
  Month
 • Miesiąc
 • 10.
  Page Loaded
 • Załadowano stronę
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >