< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 82 Next >
 • 1.
  Website Tags
 • Etykiety strony internetowej

  Translated bysimek on 2011-09-16 (Report this user)

 • 2.
  You can use your computer at the same time, and if the system load is over a configurable limit, the screenshot factory program will stop making screenshots until the system is idle again.
 • Możesz używać komputera w tym samym czasie, jeśli obciążenie systemu przekroczy wyznaczony limit, wytwórnia zrzutów zawiesi swoją działanośc do momentu spadku obciążenia systemu.

  Translated bymazdac on 2010-06-13 (Report this user)

 • 3.
  Incorrect username or password.
 • Nieprawidłowa nazwa użytkownika lub hasło.
 • 4.
  Active
 • Aktywna
 • 5.
  Failed to %(action)s preset.
 • %(action)s ustawień nie powiodło się.

  Translated bymazdac on 2010-06-10 (Report this user)

 • 6.
  Update
 • Zaktualizuj

  Translated byorneo1212 on 2010-06-10 (Report this user)

 • 7.
  Successfully added 1 browser.
 • Pomyślnie dodano 1 przeglądarkę.

  Translated bymazdac on 2010-06-11 (Report this user)

 • 8.
  Blocked by robots.txt
 • Zablokowano poprzez robots.txt

  Translated bymazdac on 2010-06-10 (Report this user)

 • 9.
  Username must be between 3 and 30 characters in length.
 • Nazwa użytkownika musi mieć długość od 3 do 30 znaków.
 • 10.
  Screen Sizes
 • Obsługiwane rozdzielczości ekranu
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 82 Next >