< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 82 Next >
 • 1.
  Submit your web design to our gallery
 • Dodaj projekt własnej strony do naszej galerii

  Translated bymazdac on 2010-06-12 (Report this user)

 • 2.
  <em>Questions?</em> Please write to <a href="mailto:priority@browsershots.org">priority@browsershots.org</a> and we will be happy to assist you.
 • Pytania? Pisz na priority@browsershots.org a będziemy szczęśliwi mogąc Ci pomóc.

  Translated bymazdac on 2010-06-12 (Report this user)

 • 3.
  URL (%(url)s) is not valid.
 • Adres URL (%(url)s) jest nieprawidłowy.

  Translated bysimek on 2011-09-16 (Report this user)

 • 4.
  Browser Engines
 • Silniki przeglądarek

  Translated bymazdac on 2010-06-12 (Report this user)

 • 5.
  The following errors were detected automatically on the server.
 • Podane błędy zostały wykryte automatycznie na serwerze.

  Translated bymazdac on 2010-06-12 (Report this user)

 • 6.
  Failed to create account
 • Utworzenie konta nie powiodło się

  Translated bysimek on 2010-06-10 (Report this user)

 • 7.
  Sorry for any inconvenience it may have caused you.
 • Przepraszamy za wszelkie niedogodności, które mogły Cię spotkać.

  Translated bystrebski on 2010-06-14 (Report this user)

 • 8.
  Contribute
 • Przyłącz się

  Translated bymazdac on 2010-06-12 (Report this user)

 • 9.
  If you have any questions, please reply to this message.
 • Jeśli masz jakiekolwiek pytania, odpisz na tę wiadomość.

  Translated bystrebski on 2011-09-16 (Report this user)

 • 10.
  Public beta test started in February 2005. The first public release was in March 2005. The project was rewritten completely between v0.2.6 and v0.3-alpha1, and again for v0.4-beta1 (transition to the Django framework).
 • Publiczne testy wersji beta rozpoczęły się w styczniu 2005. Pierwsza opublikowana wersja publiczna została wydana w marcu 2005. Projekt został całkowicie przepisany między wersjami 0.2.6 a 0.3-alpha1, oraz ponownie do 0.4-beta1 (przejście na Django)

  Translated bymazdac on 2010-06-13 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 82 Next >