< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 82 Next >
 • 1.
  Remember me
 • Zapamiętaj mnie

  Translated bytruecsspr0 on 2010-06-05 (Report this user)

 • 2.
  Someone, hopefully you, requested to reset password for your account at %(domain)s using this email address.
 • Ktoś, prawdopodobnie Ty, poprosił o zresetowanie hasła Twojego konta na %(domain)s używając tego adresu e-mail.

  Translated bystrebski on 2010-06-04 (Report this user)

 • 3.
  Expires in %(interval)s
 • Wygasa za %(interval)s
 • 4.
  %(count)d failed
 • %(count)d zawiodło
 • 5.
  Websites With Similar Color Scheme
 • Strony o podobnym schemacie kolorów

  Translated bymazdac on 2010-06-10 (Report this user)

 • 6.
  Pay for priority processing service
 • Zapłać za usługę priorytetowego przetwarzania

  Translated bymazdac on 2010-06-12 (Report this user)

 • 7.
  pixels
 • pikseli

  Translated byorneo1212 on 2010-06-10 (Report this user)

 • 8.
  Receive updates about new features from us.
 • Otrzymuj informacje dotyczące nowych funkcjonalności.

  Translated bysimek on 2010-06-04 (Report this user)

 • 9.
  Your Website URL
 • Adres twojej strony

  Translated bytruecsspr0 on 2011-09-16 (Report this user)

 • 10.
  unavailable
 • niedostępne
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 82 Next >