< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 1.
  Please log into your account first.
 • Prosím, prihláste sa najprv do vášho účtu.

  Translated bydrexit on 2010-06-14 (Report this user)

 • 2.
  The username you entered doesn't match to any user in our database.
 • 3.
  Username must be between 3 and 30 characters in length.
 • Používateľské meno musí byť v rozsahu 3 až 30 znakov.
 • 4.
  Prev
 • Pred

  Translated byquickparser on 2010-06-04 (Report this user)

 • 5.
  Please check out the <a href="/documentation">Documentation</a> and <a href="/faq">FAQ</a> pages for more information.
 • Prosím porite si Dokumentáciu a FAQ stránky pre viac informácií.

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

 • 6.
  This service is for HTML or XHTML content.
 • Táto služba je pre HTML alebo XHTML obsah.

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 7.
  Failed to rate the design.
 • Nepodarilo sa ohodnotiť tento dizajn.

  Translated bydrexit on 2010-06-16 (Report this user)

 • 8.
  Your PayPal email address is %(paypal_email)s.
 • Vaša PayPal e-mail adresa je %(paypal_email)s.

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 9.
  No problems were reported for this factory.
 • Žiadne problémy neboli nahlásané pre túto stanicu.

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 10.
  Next
 • Nasl

  Translated byquickparser on 2010-06-04 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >