< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 1.
  Factory Added
 • Stanica pridaná

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 2.
  Report a problem with this screenshot?
 • Nahlásiť problém s týmto screenshotom?
 • 3.
  Expire in 60 minutes for Priority Users
 • 4.
  Flash
 • Flash
 • 5.
  You have already requested %(count)d screenshots for this website today.
 • Dnes ste už požiadali o %(count)d screenshotov pre túto stránku.
 • 6.
  Simple filename required.
 • Je požadované jednoduché meno súboru.

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 7.
  Browsershots makes screenshots of your web design in different operating systems and browsers.
 • Browsershots robí screenshoty vašich webových dizajnov na rozličných operačných systémoch a prehliadačoch.

  Translated bydrexit on 2010-06-25 (Report this user)

 • 8.
  Updates
 • Aktualizácie
 • 9.
  Malformed URL (server name not specified).
 • Neplatná url (nie je zadaný názov serveru).
 • 10.
  You need to select a browser first to modify its configurations.
 • Najprv si musíte vybrať prehliadač aby sme mohli zmeniť jeho nastavenia.

  Translated bydrexit on 2010-06-14 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >