< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 1.
  Could not connect to %(hostname)s.
 • Nepodarilo sa pripojiť k %(hostname)s.
 • 2.
  Text Link
 • Textový odkaz

  Translated byquickparser on 2011-09-16 (Report this user)

 • 3.
  Page Loaded
 • Stránka načítaná
 • 4.
  Nonce
 • Jednorázový identifikátor
 • 5.
  As of May 2010, we have enough disk space to keep screenshots for one month after the last visit.
 • Od mája 2010 máme dostatok miesta aby sme mohli vaše screenshoty ponechať na našich serveroch mesiac po poslednom prezretí.

  Translated bydrexit on 2010-06-28 (Report this user)

 • 6.
  You have requested to change the email address of your Browsershots account to %(new_email)s.
 • Požiadali ste o zmenu e-mailovej adresy vášho Browsersjots účtu na %(new_email)s.

  Translated bydrexit on 2010-06-21 (Report this user)

 • 7.
  Prev
 • Pred

  Translated byquickparser on 2010-06-04 (Report this user)

 • 8.
  Print an invoice for your payment?
 • Chcete si pre Vašu platbu vytlačiť faktúru?

  Translated byquickparser on 2010-06-08 (Report this user)

 • 9.
  Why don't I get any screenshots?
 • Prečo som nedostal žiadny screenshot?

  Translated bydrexit on 2010-06-16 (Report this user)

 • 10.
  Someone, hopefully you, requested to reset password for your account at %(domain)s using this email address.
 • Niekto, dúfajme, že vy, požiadal o reset hesla pre Váš účet v %(domain)s pomocou tejto emailovej adresy.

  Translated byquickparser on 2010-06-04 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >