< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >
 • 1.
  Remove
 • odstrániť
 • 2.
  Create an account
 • Vytvoriť účet

  Translated byquickparser on 2010-06-05 (Report this user)

 • 3.
  Please use the list below to get an idea about what browsers we lack on each platform.
 • Prosím, použite zoznam nižšie pre zadanie o tom čo prehliadače strácajú pre každú platformu.

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

 • 4.
  Nonce
 • Jednorázový identifikátor
 • 5.
  Java is not %(java)s.
 • Java nie je %(java)s.
 • 6.
  If you have trouble receiving email from us, you may log into your account with your username and password and choose a new emaill address.
 • Ak máte problém s prijatím nášho emailu, môžete sa pomocou svojho používateľského mena a hesla prihlásiť do svojho účtu a zvoliť si inú emailovú adresu.

  Translated byquickparser on 2010-06-28 (Report this user)

 • 7.
  Domain (%(domain)s) is not indexed by Google. Maybe it is a new site or has been penalized by Google. Only reputable websites are accepted.
 • Doména (%(domain)s) nieje indexovaná v Googli. Možnože je to nový web, alebo je blokovaný v Googli. Iba uznávané weby sú akceptované.

  Translated byStano110 on 2012-07-15 (Report this user)

 • 8.
  VNC server fails to start: Fatal server error: Couldn't add screen
 • Spustenie VNC servera zlyhalo: Fatálna chyba servera: Nepodarilo sa pridať obrazovku

  Translated byquickparser on 2010-06-15 (Report this user)

 • 9.
  User Agent
 • Označenie
 • 10.
  permission denied
 • prístup odmietnutý
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >