< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >
 • 1.
  Overview
 • Prehľad

  Translated byzdposter on 2010-06-04 (Report this user)

 • 2.
  This is not %(operating_system)s.
 • Toto nie je %(operating_system)s.
 • 3.
  Registration using free email addresses is prohibited. Please supply a different email address.
 • Registrácia pomocou voľných emailových adries je zakázaná. Uveďte prosím inú emailovú adresu.

  Translated byquickparser on 2010-06-04 (Report this user)

 • 4.
  Add
 • pridať
 • 5.
  User preset
 • Užívateľove predvoľby

  Translated bydrexit on 2010-06-14 (Report this user)

 • 6.
  Thank you
 • Ďakujeme
 • 7.
  Click to view it in action.
 • Kliknite pre zobrazenie v akcii.

  Translated byjack37 on 2011-09-16 (Report this user)

 • 8.
  For example, you could save the following in /usr/local/bin/opera-newpage and then enter opera-newpage in the browser command field:
 • Pre príklad, môžete to uložiť v /usr/local/bin/opera-newpage a potom napísať opera-newpage v príkazovom riadku prehliadača.

  Translated bydrexit on 2010-07-04 (Report this user)

 • 9.
  Not everybody has a farm of legacy machines with older OSes and browsers. There are online services that offer screenshots of websites in different browsers for considerable fees. For the hobbyist and for open source projects, these fees may be prohibitive.
 • Nie každý má farmu počítačov so starším OS a prehliadačom. Sú dostupné online služby, ktoré ponúkajú screenshoty webov v jednotlivých prehliadačoch za poplatok. Pre ľudí, ktorí berú tvorbu webov ako hobby alebo open source projekty sa môže jednať tento poplatok ako zábranou.

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

 • 10.
  errors
 • chyby

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >