< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >
 • 1.
  Adult or gambling sites are not accepted in our directory.
 • Stránky venujúce sa hazardným hrám a témam pre dospelých nie sú v našom adresári odkazov povolené.

  Translated byquickparser on 2012-07-15 (Report this user)

 • 2.
  No errors were detected on this factory.
 • Žiadne chyby neboli zaznamenané pre túto stanicu.

  Translated bydrexit on 2010-06-21 (Report this user)

 • 3.
  Are your websites currently showcased by Browsershots?
 • Sú vaše weby aktuálne zobrazované Browserhotsom?

  Translated bydrexit on 2010-07-04 (Report this user)

 • 4.
  Please <a href="%(href)s">contact us</a> if you think this is a bug.
 • Ak si myslíte, že je to chyba, prosím kontaktujte nás.

  Translated byquickparser on 2010-06-15 (Report this user)

 • 5.
  Domain (%(domain)s) is not qualified to be accepted into our link directory.
 • Doména (%(domain)s) nie je kvalifikovaná a nemôže byť pridaná do nášho adresára odkazov.

  Translated byquickparser on 2011-09-16 (Report this user)

 • 6.
  Link Not Found
 • Odkaz sa nenašiel

  Translated byquickparser on 2011-09-16 (Report this user)

 • 7.
  Get more screenshot quota per day.
 • Navýšiť dennú screenshot kvótu.

  Translated bydrexit on 2010-06-28 (Report this user)

 • 8.
  Thank you. Problem has been submitted.
 • Ďakujeme Vám. Problém bol pridaný.

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 9.
  Expire at
 • Vyprší v

  Translated bydrexit on 2010-06-14 (Report this user)

 • 10.
  Remove Browser
 • Odstrániť prehliadač

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >