< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >
 • 1.
  Started
 • Spustené
 • 2.
  <em>Questions?</em> Please write to <a href="mailto:priority@browsershots.org">priority@browsershots.org</a> and we will be happy to assist you.
 • Otázky? prosím napíšte na priority@browsershots.org a určite vám odpovieme.

  Translated bydrexit on 2010-06-25 (Report this user)

 • 3.
  Last Upload
 • Posledné nahratie
 • 4.
  Browser Engine
 • Engine prehliadača

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 5.
  Profile
 • Profil

  Translated bybabicvm on 2010-06-04 (Report this user)

 • 6.
  Errors per day
 • Chýb za deň
 • 7.
  The following errors were detected automatically on the server.
 • Nasledujúce chyby boli automaticky objavené na servery.

  Translated bydrexit on 2010-06-14 (Report this user)

 • 8.
  Link page should be on domain %(domain)s
 • Linkovaná stránka by mala byť na doméne %(domain)s

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

 • 9.
  Yes. For the foreseeable future, there will be free screenshots for everybody. You may have to wait in the queue when there's a lot of demand, or you can buy priority processing.
 • Áno. Pre dohľadnú dobu tu budú screenshoty pre každého zadarmo. Môže sa stať, že musíte počkať vo fronte keď dostávame mnoho požiadaviek alebo si môžete kúpiť prioritné vybavanie vašej žiadosti.

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

 • 10.
  Failed to rate the design.
 • Nepodarilo sa ohodnotiť tento dizajn.

  Translated bydrexit on 2010-06-16 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >