< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >
 • 1.
  Simple filename required.
 • Je požadované jednoduché meno súboru.

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 2.
  Hardware
 • Hardvér
 • 3.
  Now, please link to browsershots.org from your website with link codes below.
 • Teraz, prosím odkážte na browsershots.org z vášho webu pomocou linkových kódov uvedených nižšie.

  Translated byStano110 on 2012-07-23 (Report this user)

 • 4.
  This is not the requested Javascript version.
 • Toto nie je požadovaná verzia javascriptu.
 • 5.
  Could not read %(robots_txt_link)s.
 • Nemohol som čítať %(robots_txt_link)s.

  Translated bydrexit on 2010-06-14 (Report this user)

 • 6.
  Edit
 • Upraviť

  Translated byzdposter on 2010-06-04 (Report this user)

 • 7.
  Request Group
 • Skupina požiadaviek
 • 8.
  Send a Message
 • Poslať správu

  Translated byzdposter on 2010-06-04 (Report this user)

 • 9.
  Check Browser Compatibility, Cross Platform Browser Test
 • Kontrola kompatibility prehliadača, Medziplatformový test prehliadača

  Translated byquickparser on 2010-06-15 (Report this user)

 • 10.
  For security reasons, the browser command must not contain whitespace or start with a slash. The purpose of this mechanism is to avoid commands like rm -rf / or /tmp/rootkit.
 • Z bezpečnostných dôvodov, príkazový riadok prehliadača nesmie obsahovať voľné miesta albo začínať lomítkom. Účelom tohto mechanizmu je vyhnúť sa prízakom ako rm -rf / or /tmp/rootkit.

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >