< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 1.
  As with most open-source projects, positive feedback from visitors can be a great motivation factor.
 • Kot večina odprto kodnih projektov, pozitiven odziv s strani obiskovalcev je lahko velik motivacijski faktor.

  Translated bydrazen.m on 2010-06-14 (Report this user)

 • 2.
  Apply to become a translator
 • Prijavite se, da postane prevajalec

  Translated bymysql on 2010-06-14 (Report this user)

 • 3.
  Screen Size
 • Velikost zaslona
 • 4.
  Submitted
 • Poslano
 • 5.
  Text-mode?
 • Ali naj bo uporabljen besedilni način?

  Translated byandrej.znidarsic on 2010-06-12 (Report this user)

 • 6.
  URL (%(url)s) is not valid.
 • Naslov (%(url)s) ni veljaven.

  Translated bydejan.dezman on 2011-09-16 (Report this user)

 • 7.
  Request new screenshots?
 • Želite nove zaslonske slike?
 • 8.
  Show code
 • Pokaži kodo

  Translated bydejan.dezman on 2011-09-16 (Report this user)

 • 9.
  %(bytes)s bytes
 • %(bytes)s bytov
 • 10.
  ID
 • ID

  Translated bymysql on 2010-06-15 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >