< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 71 Next >
 • 1.
  Errors per hour
 • Napake na uro

  Translated bymysql on 2010-06-14 (Report this user)

 • 2.
  If you purchase priority for a whole year, you'll get 12 months for the price of %(year_price_months)s.
 • V primeru da kupite prednost za celo leto, boste dobili 12 mesecev za ceno %(year_price_months)s.

  Translated byandrej.znidarsic on 2010-06-12 (Report this user)

 • 3.
  May I use the screenshots of my own webpage for any purpose?
 • Ali lahko uporabim zaslonske posnetke na lastni spletni strani za katerikoli namen?

  Translated bydrazen.m on 2010-06-17 (Report this user)

 • 4.
  Your password has been changed.
 • Geslo je bilo spremenjeno.

  Translated bymatic.magister on 2010-06-04 (Report this user)

 • 5.
  Click to view it in action.
 • Kliknite za ogled v akciji.

  Translated bymysql on 2012-07-16 (Report this user)

 • 6.
  This color depth is already enabled.
 • Ta barvna globina je že omogočena.
 • 7.
  Profanities
 • Preklinanje

  Translated bydrazen.m on 2010-06-14 (Report this user)

 • 8.
  %(from)d-%(to)d of %(total_count)s %(object_name)s %(additional_label)s
 • %(from)d-%(to)d od %(total_count)s %(object_name)s %(additional_label)s

  Translated bycrtn2 on 2010-08-24 (Report this user)

 • 9.
  Password retrieval for your Browsershots account
 • Pridobitev gesla za vaš Browsershots račun

  Translated bydrazen.m on 2010-06-21 (Report this user)

 • 10.
  Other
 • Drugo

  Translated bymysql on 2010-06-13 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 71 Next >