< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >
 • 1.
  Continue Browsing
 • Vazhdo shfletimin

  Translated bys.mustafi on 2012-07-23 (Report this user)

 • 2.
  Page Not Found
 • Faqja nuk u gjetë

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 3.
  No
 • Jo

  Translated bys.mustafi on 2012-07-23 (Report this user)

 • 4.
  Internal Server Error
 • Gabim i Brendëshm i Serverit

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 5.
  Thank you for contacting us! Our staff read every message and will get back to you if necessary.
 • Faleminderit që na kontaktoni! Stafi ynë lexon çdo porosi, kështu që do tu përgjigjet së shpejti nëse ka nevojë.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 6.
  Frequently Asked Questions
 • Pyetjet e Shpeshta

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 7.
  Tags
 • Fjalëzat

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 8.
  Verify Here
 • Verifiko Këtu

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 9.
  Activities
 • Aktivitetet

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 10.
  Password retrieval request has expired.
 • Kërkesa për rikthimin e fjalëkalimit ka skaduar.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >