< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >
 • 1.
  Greetings
 • Përshëndetje

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 2.
  Unsubscribed!
 • Ç'abonuar!

  Translated bys.mustafi on 2012-07-23 (Report this user)

 • 3.
  Unsubscribe
 • Ç'abonohu

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 4.
  Contact Us
 • Na kontakto

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 5.
  Profile
 • Profili

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 6.
  Where?
 • Ku?

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 7.
  We do not accept email addresses from this domain.
 • Nuk pranojmë posta elektronike nga kjo faqe.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 8.
  If it was you, and you'd like to activate and use your account, click the link below or copy and paste it into your web browser's address bar:
 • Nëse ishit ju, dhe dëshironi të aktivizoni dhe shfrytëzoni llogarinë tuaj, shtypni mbi lunkun më poshtë ose koploni atë dhe hidheni tek shfletuesi:

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 9.
  The captcha code has expired.
 • Kodi i sigurisë ka skaduar.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 10.
  Unsubscribe From Mailing List
 • Ç'abonohu nga lista e njoftimeve

  Translated bys.mustafi on 2012-07-23 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >