< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >
 • 1.
  New Password
 • Fjalëkalimi i ri

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 2.
  Email
 • Posta Elektronike

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 3.
  Password must be at least 6 characters in length.
 • Flaëkalimi duhet të ketë së paku 6 karaktere.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 4.
  Advertise
 • Reklamo

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 5.
  Retype Password
 • Rishkruaj fjalëkalimin

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 6.
  Update Profile
 • Fresko Profilin

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 7.
  Your password has been changed.
 • Fjalëkalimi juaj u ndryshua.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 8.
  Home
 • Ballina

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 9.
  First Name
 • Emri

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 10.
  The current password is incorrect.
 • Fjalëkalimi momental është i pa saktë.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >