< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 1.
  This color depth is already enabled.
 • Denna färgdjup är redan aktiverad
 • 2.
  This email address is already in use.
 • Den här email-adressen används redan

  Translated bynordinalex on 2010-06-22 (Report this user)

 • 3.
  Keyword
 • Nyckelord

  Translated bynordinalex on 2010-06-22 (Report this user)

 • 4.
  Your payment supports an open-source project.
 • Din betaling stödjer ett öppet källkodsprojekt.

  Translated byjonastorner on 2010-06-24 (Report this user)

 • 5.
  RSS Feed
 • RSS-ström

  Translated byjonastorner on 2010-06-22 (Report this user)

 • 6.
  %(total_count)s results
 • %(total_count)s resultat

  Translated byjonastorner on 2010-06-22 (Report this user)

 • 7.
  How long has Browsershots been around?
 • Hur länge har Browsershots funnits?

  Translated bysimon.osterberg on 2010-06-12 (Report this user)

 • 8.
  Occurred
 • Uppstod
 • 9.
  On Linux, the program runs in the background and uses a VNC server for the screen.
 • På Linux körs programet i bakgrunden och använder en VNC server för skärmen.

  Translated bysimon.osterberg on 2010-06-12 (Report this user)

 • 10.
  This will overwrite the settings for preset "%(preset_name)s".
 • Detta kommer skriva över inställningarna för förinställning "%(preset_name)s".

  Translated bysimon.osterberg on 2010-06-12 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >