< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 75 Next >
 • 1.
  Yes
 • Ja
 • 2.
  Starting
 • Startar
 • 3.
  In order to activate the new email address, please click the link below or copy and paste it into your web browser's address bar:
 • För att aktivera den nya e-postadressen, vänligen klicka på länken nedan eller kopiera och klistra in den i din webbläsares adressfält.

  Translated bycarlad on 2010-06-12 (Report this user)

 • 4.
  Submitted Websites
 • Lägg till en Webbsajt

  Translated byjonastorner on 2010-06-22 (Report this user)

 • 5.
  If you have some cheap bandwidth and a computer that is running most of the time, set up a factory and let it start making screenshots.
 • Om du har billig internet och en dator som är igång den mesta av tiden, sätt igång en fabrik och börja göra skärmdumpar.

  Translated bylarm on 2010-07-01 (Report this user)

 • 6.
  Your password has been successfully changed
 • Ditt lösenord har ändrats

  Translated bycarlad on 2010-07-01 (Report this user)

 • 7.
  All characters are upper-case letters
 • Alla tecken är stora bokstäver

  Translated byfreddiex on 2010-06-04 (Report this user)

 • 8.
  Type
 • Skriv

  Translated byjonastorner on 2010-06-22 (Report this user)

 • 9.
  Hide?
 • Gömma?

  Translated bysimon.osterberg on 2010-06-12 (Report this user)

 • 10.
  Pending Requests
 • Väntande begäranden
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 75 Next >