< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 1.
  %(count)d failed
 • %(count)d başarısız
 • 2.
  What is Browsershots?
 • Browsershots nedir?
 • 3.
  It is a free open-source online web application providing developers a convenient way to test their website's browser compatibility in one place.
 • Bu, özgür, açık kaynak çevrimiçi, geliştiricilerin kendi web sitesi tarayıcılarının uygunluğunu bir yerde sınamak için sağladığı bir web uygulamasıdır.

  Translated byesatyuce on 2010-06-10 (Report this user)

 • 4.
  Prev
 • Geri

  Translated bydowneu on 2010-06-04 (Report this user)

 • 5.
  Internal Server Error
 • Dahili Sunucu Hatası

  Translated bydowneu on 2010-06-04 (Report this user)

 • 6.
  Line #%(line_number)d is too long (%(char_count)d characters).
 • #%(line_number)d satırı çok uzundur (%(char_count)d karakterli).

  Translated byesatyuce on 2010-06-10 (Report this user)

 • 7.
  Sign Up
 • Katıl

  Translated byesatyuce on 2010-06-10 (Report this user)

 • 8.
  Remove color depth
 • Renk derinliğini kaldır

  Translated byesatyuce on 2010-06-10 (Report this user)

 • 9.
  This service is for HTML or XHTML content.
 • Bu servis HTML veya XHTML içeriği içindir.

  Translated bymetinkocaer on 2010-06-12 (Report this user)

 • 10.
  FAQ
 • SSS

  Translated bydowneu on 2010-06-14 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >